Nasz zespół

Nasze doświadczenie pomoże Twojej firmie być lepszym od konkurencji!

Marek Miśkiewicz

Marek Miśkiewicz

Główny specjalista ds. inżynierii ruchu

Absolwent Politechniki Poznańskiej wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. Swoją zawodową karierę rozpoczął w 2000 r. od programowania sterowników ruchu drogowego w firmie Vialis Polska Sp. z o.o. (dawniej NH Polska Sp. o.o.). Przechodząc kolejne szczeble kariery stał się architektem rozwiązań systemów informatycznych firmy Vialis B.V. Jako lider grupy opracował system zarządzania, monitoringu i nadzoru sterowników ruchu drogowego View IT 2.0 wykorzystywany aktualnie przez ZDM Warszawa, ZDM Poznań, GDDKiA o. Poznań, GDDKiA o. Bydgoszcz, ZDM Chorzów.

Współpracując z podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi, w zasadzie już od początku swojej kariery zawodowej rozpoczynał zdobywanie praktycznej wiedzy na temat tworzenia systemów ITS, projektowania czy symulacji stając się ekspertem w zakresie inżynierii ruchu w połączeniu z doskonałą znajomością zagadnień teleinformatycznych. Równolegle rozwinął zdolności modelowania ruchu drogowego tworząc analizy interakcji między popytem na usługi transportowe (np. miliony ludzi i ruch towarów) i jego zaspokojeniem przez infrastrukturę sieci transportowej oraz dostawców usług transportowych. Jest ekspertem i trenerem w zakresie wykorzystania oprogramowania do makro i mikro symulacji w sieci: VISSIM, VISUM, CROSSIG, OmniTRANS. Zrealizował projekty – zobacz…

Kontakt:
Kom: +48 691 170 990
email: m.miskiewicz(małpa)trafficconsulting.pl

Andrzej Choma

Andrzej Choma

Dyrektor Handlowy

Absolwent Politechniki Warszawskie wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, kierunku automatyki i osprzętu lotniczego oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego programu MBA. Karierę w branży drogowej rozpoczął w 2005 stając na czele firmy Vialis Polska Sp. z o. o. jako dyrektor zarządzający. Aktywnie uczestniczył w pracach rozwojowych sterownika serii FR oraz oprogramowania jako lider zespołu. Gruntowna wiedze z zakresu automatyki jak i znajomość relacji biznesowych w środowisku globalnej gospodarki umożliwiła znaczny rozwój oferty firmy Vialis jak i sprzedaż rozwiązań opracowanych w Vialis Polska Sp. z o. o. poza granice kraju. Posiada praktyczną wiedzę na temat zarządzania złożonymi projektami z zakresu automatyki, teleinformatyki jak i specjalistycznych rozwiązań IT. Doskonałe zrozumienie zasad funkcjonowania rynku zamówień publicznych oraz problemów związanych z tworzeniem sieci strukturalnych w aglomeracji miejskiej uczyniły go ekspertem w dziedzinie ITS. Zrealizował projekty – zobacz…

Kontakt:
Kom: +48 798 661 317
email: a.choma(małpa)trafficconsulting.pl