1. Modelowanie ruchu:

  - makrosymulacja Visum,
  - mikrostymulacja Vissim,
  - wizualizacja rozwiązań projektowych,
  - przystosowanie modeli ruchu do współpracy z Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS),
  - modele on – line z funkcją predykcji.

2. Planowanie transportu:

  - transport publiczny,
  - transport indywidualny,
  - ruch rowerowo = pieszy.

3. Opracowanie projektów dotyczących wdrożeń w sektorze Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS):

  - projekty stałej organizacji ruchu,
  - projekty ruchowe na skrzyżowaniach,
  - projekty tymczasowej organizacji Rychu,
  - projekty elektryczne,
  - projekty telekomunikacyjne, strukturalne,
  - strukturalne projekty Inteligentnych Systemów transportowych (ITS)

4. Tworzenie, dostawa i serwis oprogramowania dedykowanego do zarządzenia ruchem:

  - generowanie oprogramowania sterującego sygnalizacją świetlną,
  - tworzenie interfejsów komunikacyjnych,
  - prace dostosowawczej i wdrożeniowe przy protokołach komunikacyjnych (np. OCIT, IVERA, DIASER).

5. Organizacja prac wdrożeniowych w sektorze Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS):

  - Organizowanie prac,
  - Monitorowanie pracy podwykonawców,
  - Zarządzanie projektem,
  - Badania ruchu,
  - Koncepcje planowanych wdrożeń, analizy wielokryterialne, studia wykonalności itp.,
  - Doradztwo dla sektora publicznego
  - Doradztwo dla sektora prywatnego
  - Ocena wdrożeń.

6. Utrzymanie funkcjonalne systemów Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

7. Dystrybucja oprogramowania

8. Szkolenia z oprogramowania użytkowego w tym między innymi:

  - Vissim,
  - Vissum,
  - LISA,
  - Crossig,