• Opracowanie dynamicznej metody optymalizacji ruchu drogowego w sieci VIAPIACON we współpracy z prof. Andrzejem Adamskim z AGH. Vialis Polska Sp.o.o.

  • Projekt sterowania systemowego i model symulacyjny dla ulicy Głogowskiej w Poznaniu (odcinek od Mostu Dworcowego do ulicy Hetmańskiej). Prace wykonane na zlecenie ZDM Poznań – 2005. Zakres: modelowanie mikro i makro-symulacyjne (VISUM, VISSIM) Vialis Polska Sp. o.o.

  • Opracowanie koncepcji sterowania ruchem na Placu Wilsona w Warszawie. Prace wykonane na zlecenie ZDM Warszawa – 2005. Zakres: modelowanie mikro i makro- symulacyjne (VISUM, VISSIM). Vialis Polska Sp. o.o.

  • Opracowanie projektu i wdrożenie systemu sterowania MARATHON z priorytetami warunkowymi dla tramwajów – modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicy Powstańców Śląskich w Warszawie (od pętli tramwajowej Bemowo do ulicy Broniewskiego). Prace wykonane na zlecenie ZDM Warszawa – 2006. Zakres: modelowanie mikro i makro-symulacyjne (VISUM, VISSIM), projekty sterowania. Vialis Polska Sp. o.o.

  • Projekt i koncepcja sterowania dla Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Prace wykonane na zlecenie ZDM Warszawa w 2007. Zakres: modelowanie mikro- symulacyjne (VISSIM), koncepcja sterowania. Vialis Polska Sp. o.o.

  • Stworzenie od podstaw systemu sterowania, monitoringu i nadzoru sterowników ruchu drogowego View IT 2.0. Vialis Polska Sp. o.o. 2008

  • Opracowanie analiz i prognoz ruchu dla Grudziądza – studium wykonalności. Vialis Polska Sp. o.o.

  • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację sieci tramwajowej w Grudziądzu. Prace wykonane na zlecenie UM Grudziądz – 2009. Zakres: modelowanie makro-symulacyjne (VISUM). Vialis Polska Sp. o.o.

  • Opracowanie modelu ruchu dla projektu: – Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic. Prace wykonane na zlecenie UM Rzeszów – 2010. Zakres: modelowanie makro-symulacyjne (VISUM). APIA XXI IAK Sp. o.o.

  • Wykonanie analiz ruchu dla studium komunikacyjnego: „Szybka Kolej Regionalna Tychy” Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice – Prace wykonane na zlecenie APIA XXI i Redan – 2010. Zakres: modelowanie makro-symulacyjne (VISUM). APIA XXI IAK. Sp. z o.o.

  • Wykonanie projektów sterowania dla zadania Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek dla przedsięwzięcia. Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowic. Prace wykonane na zlecenie APIA XXI i Redan – 2011. Zakres: modelowanie mikro i makro-symulacyjne (VISSIM, VISUM), projekty sterowania sygnalizacji świetlnej APIA XXI IAK. Sp. z o.o.